Jump to content

Foorumi reeglistik


pluz

Recommended Posts

Nebulos Gaming foorumi reeglistik

 

Lugupeetud foorumi kasutaja!
Me eeldame, et enamik neid reegleid tunduvad teile loomulikud, kuid teie asi on neid reegleid tundma õppida ja endale selgeks teha, sest administratiiv määrab nendele reeglitele põhinevalt kõik rikkumised ja vastavad karistused.


1. Kategooriad

Quote

1.1 Teemad peab postitama kõige täpsemini sisu seletava alafoorumi alla.
1.2 Küsimuste teemade postitamine Teadaannete alla on keelatud, kui postituse sisu avaldamiseks eksisteerib mõni teine sobiv foorum ja postitamise eesmärgiks on kiirema vastuse saamine.
1.3 Kui foorumi kasutaja teeb postituse korduvalt valesse teemasse on Administratiivi liikmel õigus kustutada postitus ilma hoiatuse või teatamiseta. (Siia alla kuulub konteksti mitte kuuluv tekst, inglise k. Off Topic - OT)
1.4 Teemasid liigutatakse eesmärgiga parandada teema konteksti ühilduvust alafoorumiga. Arusaadav on see, et mõni teema võiks kuuluda erinevate alafoorumite alla. Sellisel juhul palume valida postitajal parim alafoorum või kontakteeruda administratiivmeeskonnaga abi saamiseks.

 

2. Teemade tegemine

Quote

Palume teemat mitte algatada, kui selle tegemiseks on järgnevad põhjused:
2.1 Kui teema sisu kattub teemaga, mis on varem administratiivi liikme poolt lukustatud, kustutatud või muul moel lõpetatud.
2.2 Küsimiseks, miks teema Administratiivi liikme poolt lukustati või kustutati.
2.3 Küsimiseks, miks on mõne teise kommuuni liikme õigused eemaldatud.
2.4 Teiste informeerimiseks teemadel, mis on täiesti tähtsusetud. (Näiteks: "Vaadake kui lahe ma olen, ma kirjutasin selle teksti ühe käega.")
2.5 Eesmärgiga rääkida mõne kindla kommuuni liikme tegudest ja käitumisest. Sellised teemad on tähtsusetud. Kui teil on probleeme mõne kommuuni liikmega, proovige lahendada see temaga rääkides, kontakteerudes administratiivi liikmega või postitage kaebus selleks vastavasse alafoorumisse.
2.6 Eesmärgiks on teha sama teema erinevatesse alafoorumitesse. Ärge tehke topeltpostitusi!
2.7 Eesmärgiga süüdistada kedagi häkkerluses omamata tõendeid. (Täpsem info on olemas ka paragrahvis 19)
2.8 Juhul, kui teemad on tehtud mõnel eeltoodud põhjusel, on administratiivi liikmel õigus teema kustutada.

 

3. Reklaamindus

Quote

 

3.1 Enamasti on reklaamindus foorumis keelatud ja sellesse ei suhtuta hästi. Järgnevad reklaamitüübid pole lubatud:
3.2 Reklaamid tehtud uue registreerunu poolt.
3.3 Reklaamid, mis pole postitatud vastavasse alafoorumisse.
3.4 Reklaamid mõne müügiveebi oktsionitele ja kasutatud PC mängude müügile.
3.5 Reklaamid mängusisese töö tegemiseks teise inimese kasutajale. (Inglise k. termin "Power-Leveling")
3.6 Osad reklaamid on lubatud järgmistel põhjustel:
3.6.1 Loaga administratiivi liikme poolt. Loa saamisel öeldakse teile alafoorum, kuhu te oma teema teha võite.
3.6.2 Tasuta asjade ära andmine, mis seostub üldise mängundusega ja teenustega. (Pildid mängust, modifikatsioonid, mapid jne.) Tasuta mängude koopiate jagamise korral peab olema administratiivi liikme luba. Loa andnud liige otsustab, kuhu võib teema või postituse postitada.
 

 

 

 

 

4. Postituse sisu

Quote

4.1 Vandumine pole lubatud. Keelatud on kasutada roppuseid ja vandumist.
4.2 Foorumi kasutajate vanus on erinev ja postituste sisu peab olema sobilik igas vanuses inimestele ja mõlema soopoole esindajatele. Samad nõuded kehtivad ka avataridele ja allkirjadele. (Signatuuridele)
4.3 Postitused peavad sisaldama peamiselt eesti keelt.
4.4 Õigekirja politseinikud pole oodatud. Juhul, kui vastajal pole midagi lisada peale vigade parandamise, tuleks jätta postitamata. See ei tähenda, et teil on õigus kirjutada tahtlikult vigadega teksti.
4.5 Keelatud on postitada solvavaid või rassistlike postitusi, teisi rassismile õhutavaid postitusi. Reegel kehtib terves foorumis. Administratiivil on õigus kustutada sellised postitused või teemad ilma eelneva hoiatuseta.
4.6 Me soovime, et inimestel oleks vabadus väljendada enda arvamust, siis on keelatud sõimamine, mahategemine ja alusetute märkuste tegemine või muul moel "trollimine". Kui teil on raskusi väljendada end reegleid rikkumata, soovitame teil mitte postitada või mõelda kuidas postitada arvamust nii, et see ei oleks vastukajas reeglitega.
4.7 Teil on õigus end väljendada erinevatel viisidel, kuid teadke, et teistele foorumlastele ei meeldi negatiivne suhtumine. Iga inimene ei peagi kõigega nõustuma ja see on arusaadav. Igal foorumlasel on õigus avaldada oma arvamust vabalt. Kedagi ei tohi karistada arvamuse avaldamise eest. Hoidkem oma foorumi kaaslasi sõltumata nende vaadetest.
4.8 Soovituslik on postitada vastus teemale, millega te ei nõustu, kuid proovige sõnastada enda postitus nii, et see ei kalduks teemast kõrvale. See tagab kvaliteetse tagasiside ja väldib teema muutumist laialivalguvaks. Kui see ei õnnestu, võidakse teie postitus eemaldada.
4.9 Kui te ei soovi teema arutellu midagi lisada, siis palun ärge postitage.
4.10 Postituse sisu ei tohi olla administratiivi halvustav ega maha tegeva alatooni või sellele vihjamisega.

 

5. Poliitika

Quote

5.1 Tegu pole poliitilise foorumiga, mis tähendab, et vaidlus ja väitlemine jätke privaatvestlusesse

6. Foorumi risustamine (Inglise k. Spam)

Quote

6.1 Kõik seda sorti postitused eemaldatakse administratiivi poolt.
6.2 Spammiks loetakse kõiki postitusi, millel puudub lisandväärtus teemale. Enamik neist postitustest on näiteks ühe sõnalised või teemat mitte puudutavad.
6.3 Ära varasta või muuda teiste teemasid Offtopikuks!

 

7. Ära halvusta!

Quote

7.1 Liikmetelt oodatakse tsiviliseeritust ja kombekat käitumist. See tähendab viisakat suhtumist administratiivi, mängijaskonda ja külalistesse. Vältige liigset ropendamist ja vandumist ning vältige täielikult teiste alandamist ja sõimamist.
7.2 Rassismi ei toetata mitte mingil määral. See käib ka vaidluste kohta, mis õhutavad teisi inimesi solvanguid tegema.

 

8. Karjumine

Quote

8.1 Foorumis on keelatud avaldada teksti, kus suurte tähtede arv ületab väikeste oma.
8.2 "CAPS LOCKIGA POSTITUSED EI TEE SINU POSTITUSE SISU LAHEDAMAKS!!!" Ärge palun nii kirjutage.

 

9. Administratiiv

Quote

9.1 Austa kõiki Administratiivi liikmeid. Nemad raiskavad palju oma vabast ajast teie aitamisele ja nad pole väärt halba kohtlemist ka siis, kui nad kõike ei jõua.
9.2 Administratiivi otsused pole arutlemiseks foorumis. Kui soovitakse mõne otsuse kohta küsida või seda kommenteerida, võtke ühendust otsuse teinud Administratiivi liikmega kasutades foorumi erasõnumeid.

 

10. Foorumi kood

Quote

 

10.1 Ära kuritarvita foorumi koode. See on teile pakutav eelis ja kasutage seda arukalt, vastasel juhul võivad tekkida negatiivsed tagajärjed. (Smailide liigne kasutus, teksti formaadi raskesti loetavaks kujundamine jne.)

11. Piltide ja leheväliste linkide postitamise juhend

11.1 Materjalide postitamine, mis sisaldavad pornograafiat, rassismi, vihkamist või ähvardusi ja/või julma vägivalda on keelatud. Sama kehtib ka piltide ja sellistele materjalidele viitavate linkide kohta. Selles foorumis on igas vanuses kasutajaid ja kõigile ei pruugi need materjalid kasutoovalt mõjuda.
11.2 Upload.ee linkide kasutamine on keelatud, kuna need kustuvad väga kiirelt ja tekitavad foorumisse surnud linke.

 

 

12. Uued liikmed

Quote

12.1 Uutel kasutajatel on soovitatav kasutada foorumis olevat otsimise funktsiooni. Eduka otsimise tagamiseks on soovitatav otsingumootori kasutajal täita ära võimalikult palju lahtreid ja kui seda õigesti teha tulevad ka õiged ning täpsed tulemised.
12.2 Kohtle ka uusi liikmeid austusega ja vasta nende küsimustele isegi siis, kui küsimusele on vastatud juba mitmeid kordi. Julgustage uusi kasutajaid kasutama otsingumootorit vastuste leidmiseks. Pidage meeles, pole olemas selliseid asju, nagu lollid küsimused.

 

13. Privaatsus

Quote

13.1 Ära postita isiklikke andmeid (Näiteks: Aadresse, telefoni numbreid, IPsid, paroole, PINe jne.) ilma selle individuaali loata, kelle andmetega on tegu.
13.2 Kasutajad saavad varjata enda E-posti aadressi enda seadmete alt. E-Posti aadresse näevad siiski kõrgemad administratiivi liikmed.
13.3 Foorum kasutab küpsiseid, mis hoiavad teid soovi korral foorumis sees. Me ei jaga, müü ega levita teie isiklikku infot kolmandate osapooltele. Me austame teie privaatsust.

 

14. Autoriseadused

Quote

 

14.1 Arvestage postitades nii kohalikke kui ülemaailmseid autoriseaduseid. Kui teie postitatud materjal kuulub kellelegi teisele, viidake materjali omanikule. Keelatud on jagada materjale, mille jagamiseks teil luba pole.

15. Varalised kohustused

15.1 Nebulos Gaming ei võta endale vastutust foorumis leiduva materjali kooskõlale seadustega. Vastutus langeb iga postituse tegijale eraldi. Administratiiv teeb siiski kõik mis võimalik, et hoida ära vastukõla Eesti Riigiseadustikuga.
15.2 Me ei võta endale vastutust foorumis leiduvate sõnumite eest ja me ei garanteeri kasutajate andmete õigsust. Kõik foorumisse postitatav info kuulub postituse koostanud kasutajale juhul kui pole teisiti öeldud ja kui postitus on kooskõlas foorumi reeglistikuga ja selle sisu ei mõjuta administratiivi või riigiesindajaid.

 

 

16. Seadusevastane tegevus

Quote

16.1 Me ei soovita, toeta, teosta ega julgusta seadusevastast tegevust. Lingid asukohta, mis sellise tegevusega tegelevad on rangelt keelatud. Keelatud on teha postitusi, mis on vastuolus Eesti seadustikuga, autoriõigustega, patentidega, ärisaladustega või mis jagavad konfidentsiaalset infot.

 

17. Piraatlus/CD Crackid/Key Generatorid

Quote

17.1 Keelatud on nebulos.net lehtedele üles laadida piraatlusega seotud faile.
17.2 Nebulos Gaming ei võta endale vastutust selliste teemade sisu eest.

 

18. Häkkerlus ehk "cheatimine"

Quote

18.1 Keelatud on arutleda kuidas häkkida ükskõik millise mängu mitmikmängu (Inglise k. multiplayer) võimalust. Ärge jagage linke, mis sisaldavad sellist informatsiooni.
18.2 Häkkerluse teemadel on lubatud õpetlik arutlus, mis õhutab mängijaid mitte häkkerlusega tegelema. Samuti on lubatud arutleda häkkerluse teemadel juhul, kui kedagi selles kahtlustatakse. Häkkerluse/koodide teemadel võib vabalt arutleda üksikmängu puhul.
18.3 Kellegi süüdistamine häkkerluses on keelatud, kui pole kindlaid tõendeid rikkumise vastu.

 

19. Liikmete kasutajad ja distsipliin

Quote

19.1 Iga kommuuni liikme kasutajate/aliaste arv on limiteeritud 1 peale, juhul kui pole teisiti öeldud.
19.2 Ärge esindage mitte ühtegi teist individuaali ja ärge esindage end valesti. Kasutajat on lubatud kasutada vaid registreerijal ja mitte kellelgi teisel.
19.3 Jagatud kasutajad kohtades näiteks bugmenot, eemaldatakse koheselt pärast avastamist.
19.4 Soovitatav on teha kasutaja nimega, mis ei sisalda mingisuguseid klanni sümboleid (Inglise k. Clan tag). Me ei muuda foorumikasutajate nimesid näiteks põhjustel, et klannist on lahkutud.
19.5 Kui teie kasutaja õigused on eemaldatud, siis ärge palun registreerige teisi kasutajaid. Selline tegevus võib kaasa tuua igavese foorumi puhkuse.

 

20. Pildid (Avatarid / Signatuurid)

Quote

20.1 Iga liige vastutab enda Avataride ja Signatuuride sisu ees, keelatud on pornograafia, teisi halvustavad pildid ja "rõvedused."

 

21. Grupeeringu avaldused

Quote

21.1 Grupeeringu avalduse reeglitele mitte vastavad avaldused arhiveeritakse hiljemalt 2 päeva pärast esialgset postitamist.
21.2 Grupeeringu aktiivsusest on vaja tuua postitusi (pilte, videosi jms). Kui seda pole tehtud 7 päeva jooksul loetakse grupeering ebaaktiivseks ja viiakse arhiivi.

 

22. Muudatused reeglistikus

Quote

22.1 Muudatuste läbiviimine kõigis "Reeglid & õpetused" alafoorumisse postitatud reeglites on keelatud kõigil isikutel peale Yabodo. Reeglite muutmise korral, sõltumata muutustest ootab rikkujat ees püsiv administratiivist eemaldamine ja halvemal korral ka foorumist eemaldamine.

 

23. Lisainfo

Quote

23.1 Nebulos Gaming jätab endale õiguse kasutajate eemaldamiseks foorumist, ilma põhjust lisamata.
23.2 Kui foorumi reeglites peaks esinema vigu, palun kontakteeruge kasutajaga "nebulos" kasutades foorumi erasõnumite võimalust.
23.3 Nende reeglitega peab nõustuma iga foorumis tegutsev kasutaja. Kui te reeglitega ei nõustu, kontakteeruge administraatoriga, kes teilt foorumi kasutamise õiguse igaveseks eemaldab.
23.4 Mängude dodgemine on rangelt keelatud ja karistatav warniga!

 

Reeglistiku on algselt koostanud Yabodo ja nebulos Gamingu poolt täiendatud!

 

General Data Protection Regulation (GDPR) Compliance: 

Quote

 

You agree that you're at least 16 years old if you are a resident or citizen of the European Union. Non-EU residents agree that they are a minimum age of 13.

You agree to use a pseudonym username that does not associate to your personal information. This includes, but is not limited to, association with social media accounts, websites you own or manage, ethnicity, location, school, workplace, emails accounts or your real name.

You agree that your posts will not contain information which may expose personally identifying information. 

You agree that your profile signature, avatar, and other account editable data will not contain information that will identify you.

You agree that all data you submit to our website will not identify you and that we are not obligated to remove it based on personal privacy.

You agree that you will not post information which might identify another person. This includes but is not limited to emails, social media accounts, addresses, screenshots, or real names.

You agree that all posts and content posted meets the standard for "important public interests" or "journalism" and as such will not be required to be altered or deleted.

You agree that if you participate in using our website for deals, trades, sales, and other market activity that your personal information may be stored and even exposed for the purpose preventing, investigating, detecting, and prosecution of legal responsibility and liability in both civil and criminal law. 

You agree that our storage method of your data is within reason. Personal data is retained for a period up to 7 years and is stored in a database format accessible directly only by the administrators. 

You consent that Staff group members may have access to the IP address of all posts, your registration IP, and your recently used IP. 

You consent that Admin group members may have access to any IP address you've used on the site, your email address, and can have read access to your private message folders. 

You agree that the exposure of your IP address to Staff and Admin group members is reasonable for site function.

You consent that site backup may be kept for up to a 6 month period and done on a daily basis. The stored information is only for site backup and recovery purposes and the data is not sold or shared and is kept securely according to internet standards on cloud datacenters.

You consent that data we have stored on your account may be downloaded only once per 30 day period. This will provide you with the most accurate results of what we have stored. Data exports manually done more than once per 30 days will incur a $10 fee for processing.

You agree that your account may only be self-deleted if no posts are made. 

You agree that in the event of a server change the data we store may be securely moved to a new location. We agree to inform you of a data move at least 3 days prior and provide you the option to close your account beforehand. 

You agree that if you are not an EU citizen or resident that you do not fall under the GDPR (General Data Protection Regulation) law. Citizens and residents of the EU may be required to prove your citizenship or residency to provide you the legal protections and rights of that law. 

You agree that for our service to function correctly your IP address and browser information may be shared with our vendors such as Cloudflare.

You agree that for our email service to function correctly your IP address and email information may be shared with our email vendor Safara Solutions. We agree not to sell your email.

We are not interested to know who you are. You should not reveal your real identity to members. Your participation on our forum should be done from an anonymous and privacy perspective. We agree to not share or sell your data with 3rd parties. This webpage informs all visitors of current policies and is kept current. Only those who consent and agree to site policies will be allowed site access.

 

 

(Kui sa ei nõustu meie foorumi reeglitega, siis pead siit lehelt viivitamatult lahkuma.)

Link to comment
Share on other sites

  • pluz locked and pinned this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...