Jump to content

SA-MP serveri reeglid


pluz

Recommended Posts

Nebulos SA-MP serveri reeglid.

 

1. Põhiseadus.

Quote

* Kõikidel mängijatel on kohustuslik järgida kõiki mängureegleid.
* Kõikidel mängijatel on kohustus mängida kaasa rollimängu.
* Keelatud on inimesi solvata, mõnitada või sõimata OOC kanalites, kaasa arvatud administratiivi.
* Keelatud on teadlikult hoida saladuses reegli(ite) rikkumist.
* Reeglite mittetundmine ei välista mittetundjat karistusest.
* IC kanalites on õigekirja järgimine kohustuslik, laused algavad suure tähega ja lõppevad lauselõpumärgiga.

 

2. Kliima(vöönd), rahaühik, tegevuse asukoht.

Quote

* Kliimavööndiks on parasvööde. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co...ed.svg.png
* Rahaühikuks on Ameerika Dollar.
* Tegevuse asukohaks on Ameerika Ühendriigid, San Andrease osariik, Los Santos.

 

3. Metagame.

Quote

*Metagaming ehk karakterivälise informatsiooni kasutamine karakterisisestes kanalites ja vastupidi (karakterisisese jutu rääkimine karakterivälises kanalis) on keelatud. Karakterivälist infot ning karakterisisest infot ei tohi kokku viia juhul kui pole selleks läbitud vastav rollimäng karakterisiseselt.
* Kaasmängija õhutamine metagamele on keelatud, karistada saab reageerimisel ka teine osapool. Näiteks OOC-s teise inimese mängusisene järgi kutsumisel.
* Mumble, Ventrilo, Skype, Teamspeak ja teised mikrofoniga suhtlemiseks mõeldud allalaetavad programmid. Eelnevalt nimetatud programme tohivad kasutada ainult seadust esindavad grupeeringud(SASD, KaPo jne).

Võimalikud karistused: Admin Jail, hoiatus.

 

4. Powergame.

Quote

*Powergame ehk ebarealistlikute asjade tegemine või teisele mängijale enda tegevuse peale surumine ning teisele mängijale võimaluse mitte andmine, et vastu roleplayda, on keelatud!

Võimalikud karistused: Admin Jail, hoiatus.

 

5. Deathmatch.

Quote

*Ilma või veenva rollimängulise põhjuseta on teiste mängijate vigastamine ükskõik mil moel keelatud. Siia alla kuulub ka vara kahjustamine.
*Siia alla kuulub ka revenge killing. Revenge kill ehk kättemaksumõrv on keelatud! Ehk kui keegi sind tapab ning sa lähed talle ilma rollimängulise põhjuseta koheselt kätte maksma. Kõik, mis eelnes sinu surmale, on pärast sinu surma meelest pühitud. Revenge killiks ei loeta kättemaksu pärast haavata saamist.

Võimalikud karistused: Admin Jail, hoiatus.

 

6. Helikill.

Quote

*Helikill ehk kopteritiivikutega, lennuki tiibadega tapmine on rangelt keelatud.

Võimalikud karistused: Admin Jail, hoiatus.

 

7. Bunnyhop.

Quote

*Korduv hüppamine ehk bunnyhop, et sihtmärgini jõuda kiiremini on keelatud. Isegi kui sa tunned, et see on parim liikumisviis, on see originaalmängupoolse füüsika ärakasutamine.

Võimalikud karistused: Admin Jail, hoiatus.

 

8. Serverisisesed kasutajakontod ja kasutajanimed.

Quote

*Serverisisene kasutajanimi peab vastama roleplay nõuetele ning olema formaadis: Eesnimi_Perekonnanimi. (Näiteks: Toomas_Kivistik)
*Serverisisene kasutajanimi ei tohi sisaldada täpitähti.
*Keelatud on serverisisese kontode salasõnade jagamine.
*Topeltkontode omamine on rangelt keelatud.
*Serveris olev kasutaja ja vara kuulub nebulos Gamingule ning selle müümine, ostmine või/ja vahetamine väljaspool serverit või reaalsete/virtuaalsete materjalide vastu, sealhulgas raha, on rangelt keelatud!
*Päriselus eksisteerinud või eksisteerivate kuulsuste nimede kasutamine on keelatud, samamoodi on keelatud igasugused ebareaalsed nimed. Nebulos Gaming jätab endale õiguse keelata ebasobivad nimed ilma põhjust lisamata.
*Tegelase nimi ja skin peavad olema kooskõlas.

Võimalikud karistused: Nimevahetusse saatmine, ban.

 

9. Karakterisisesed (IC) ning karakterivälised (OOC) suhtluskanalid.

Quote

*Karakterisisestes kanalites räägitakse ainult karakterisisestel teemadel.
*Karakterisisestes kanalites ( /helista, /rek, tavachat, /s, /c, /val, /vai, /r ) ei kasuta smaile! (v.a /sms)
*Spämmimine ehk vähem kui 10 sekundi vältel pidevalt kirjutamine ning floodimine on keelatud!
*Keelatud on rääkida läbivate tähtedega ehk CAPS'ga karakterisisestes ning karakterivälistes suhtluskanalites.
*Karakterivälistes kanalites on smailide kasutamine lubatud.
*Karakterivälistes kanalites on ropendamine keelatud! Roppuste ja sõimangute peitmine või mõnel muul viisil läbi lillede kirjutamine on samuti karistatav.
*IC suhtluskanalites on lubatud kõik keeled.
*OOC kanalites (v.a /es & /pm) on lubatud eesti- ning inglise keel.
*Kanalis /do on keelatud valetada.

Võimalikud karistused: Admin Jail, hoiatus.

 

10. Ebarollimängulik käitumine.

Quote

*Elude & armori täitmine kakluse või tulevahetuse ajal on keelatud.
*Kui su HP on 20 või vähem, siis pead crackima, aga üle 20 olles ei ole see kohustuslik.
*Keelatud on välja logida keset rollimängu situatsiooni.
*Korrakaitse (FBI, SASD) ning teiste mängijate või grupeeringute provotseerimine ilma mõjuva rollimängulise põhjuseta on keelatud!
*Politseigrupeeringu liikmetel on keelatud vangistada mängijaid ilma vastava rollimänguta.
*Keelatud on teha reklaame illegaalsete esemete ning ainete kohta. Reegel kehtib ka varjatud müügi kohta, see tähendab, et reklaamid stiilis "müün kotkapoegi" on samuti keelatud.
*Keelatud on ärakasutada mootorattaid ning jalgrattaid, vajutades edasiliikumise nuppu, et saavutada suuremat kiirust.
*Rollimängu ei tohi mängida ei tohi karakteriga, mis on eelnevalt saanud CK (character kill).
*Raadiot ja telefone on lubatud kasutada ainult IC informatsiooni edastamiseks, OOC jutu puhumine on nendes keelatud.
*Vees on keelatud kasutada igasugust elektroonikat, sealhulgas elektrishokirelva.
*Politseinikul on keelatud kasutada shokipüstolit tema poole sihtinud või tule avanud isiku pihta.
*Käeraudades olles tuleb ka vastavalt roleplayda, me ei kasuta elektroonikat, ei uju, ei sõida autoga, ei tulista ega peksa kätega.
*Keelatud on juhi kohalt laskmine.
*Keelatud on teha drive-by Colt'i, Desert Eagle või Combat shotguniga.
*Keelatud on teha carparki. Rammida autoga inimest korduvalt või tema peale autoga parkida.
*Serveripoolsete tööde tegemiseks kasutame vastavaid tööpoolt antud sõidukeid, erasõidukitega on antud tegevus keelatud.
*Politseigrupeeringu liikmetel on keelatud panna kahtlusalust raudu ilma rollimänguta ning tirida teda ilma vastava rollimänguta.
*Jalgratastega ei tohi sooritada suuri hüppeid (üle autode, majade ning üle teiste mängijate jne).
*Auto katusel sõitmine on lubatud ainult siis, kui mängija kasutab vastavad animit (/animswat 12) ning on rollimänguga pagasnikus. Lubatud on ka sõidutada ühte enda sõpra jalgrattal.
*Mehaanikul peab olema haakimiseks vähemalt 4 /me või /do commanit sisestatud.
*Mehaanikud peavad auto parandamisel/värvimisel tegema korraliku (piisava) rollimängu.
*Keelatud on politsei tagaajamise käigus Pay'n'Spray-sse minna, et oma sõidukit parandada.
*Helikopterid tuleb parkida vastavatesse kohtadesse. Helikopterit on lubatud parkida ainult lennuväljadele. Eranditeks on maja katused, muud hooned või kohad, mis on tähistatud "H" tähega. Võimalikeks karistusteks on ajail, warn.
*Kaklust alustades on kohustuslik kirjutada /me või /do käsklus, millega antakse ka võimalust vastasele/vastastele reageerimiseks. See reegel ei kehti brawli korral (brawliks peab olema mõlema osapoole nõusolek).
*Rahvarohkel sündmustel ja kohtades on keelatud tulistada ilma Administraatori loata. Vastavaks sündmuseks tuleb esitada taotlus neile ning põhjendada miks te seda soovite teha ning kuidas.
*Raudteel liiklemine ilma rööbassõidukita on keelatud.
*Kellegi vägistamine ilma mõlema osapoolse loata on keelatud, sama kehtib ka seksuaalvahekorra, pedofiilia, nekrofiilia ning muu seksuaalse ahistamise kohta.
*Hitmani teenuste pakkumine tsiviilisikute vahel on keelatud, juhul kui selleks pole saadud vastavat luba administratiivilt.
*Kinnisvara ja muu vara põletamiseks või hävitamiseks on vaja kõrgema administratiivi luba, tuleb esitada taotlus. Taotluses peab olema  kasutatav taktika, plaan, osalejate arvu, osalejate andmed, kasutatavad relvad, samuti tuleb ära märkida mis eesmärgil vara põletamine või hävitamine toimub. Vara põletamine või hävitamine annab kannatanule automaatse character kill-i õiguse teo toimepanija suhtes. Pärast vara hävitamist tuleb teha pilte RP'st ning saata need edasi vara omanikule. Pilti tuleb teha F8 nupuga.
*Ebarollilimängulisele käitumisele ei vasta ebarollimängulise käitumisega!
*Trollimine, autode rammimine, ebarollimängulikult sõitmine on keelatud!
*Avarii roleplay on kohustuslik. Skippimine on lubatud ainult juhul, kui kaks või enam avariis osalenud sõiduvahedi juhti  selleks loa annavad /DO kanalis. 
*Administraatoril on lubatud eemaldada mängija sõiduvahend, kui mängija sõidukiga pidevalt ebarollimänguliselt sõidab.
*Administraatoril on õigus eemaldada mängija sõidukilt tuuning ettehoiatamata, kui isik kasutab antud sõidukit ebarollimängulikul eesmärgil.
*Teetõkete paigaldamiseks tuleb kasutada vähemalt kolme /me commandi, purunematuid teetõkkeid tavalise patrullauto pagasnikust võtta võimalik ei ole.
*Tagaajamise käigus oma sõidukiga meelega vette sõitmine annab administraatorile õiguse sõiduk serverist JÄÄDAVALT eemaldada.
*Tagaajamisel peab rollimängima suuremaid avariisid vastavalt olukorrale! Väiksemaid kõkse ja postide mahasõitmisi ei pea rollimängima. See kehtib ka siis, kui tagaajaja ei ole politsei.
*Kui auto üks või mitu rehvi on katki, on mängija kohustatud kasutama commandi "/kiirusepiiraja 100", katkise rehviga pikkade vahemaade läbimine on keelatud.


Kui sul on pretensioone ebarollimänguliku käitumise kohta, siis kasuta selleks /teata või /küsi, et kontakteeruda administratiiviga või postitasellest teema vastavasse alafoorumisse.

Võimalikud karistused: Admin Jail, hoiatus, ban.

 

11. Kolmanda astme modifikatsioonid.

Quote

*ELM cleo modifikaatsioon on lubatud AINULT korrakaitse organisatsioonidele või päästeametile, tsiviilidel on see rangelt
keelatud!
*RANGELT KEELATUD on kasutada igasuguseid eeliseid andvaid programme või skripte nagu Sobeit jms!

Kasutades programme, mis on rangelt keelatud järgneb koheselt selle kasutajale ban ilma unban võimaluseta.

 

12. Buggimine.

Quote

*Buggimine ning mänguserveri või originaalmängu vigade ärakasutamine on rangelt keelatud.
*Keelatud on kasutada skinni ID 0 (CJ skin) millel on enda eelised kiirelt jooksmiseks.
*Buggidest teatamine on kohustulik. Teatamiseks tuleb postitada "Bugtracker" alamfoorumisse: BUGTRACKER

Võimalikud karistused: Admin Jail, hoiatused, ban ilma unban võimaluseta.

 

13. Sõidukite vargused.

Quote

*Ninja-jacking ehk ilma rollimänguta teise inimese väljatõmbamine autost ja auto varastamine on keelatud!
*Keelatud on varastada ka sõidukeid konkreetse rollimänguta. See tähendab, et peale /käivita käsklust on tarvis veel vähemalt viit /do või /me käsklust, mis on otseselt seotud auto käivitusprotsessiga.
*Keelatud on droppida enda autot. Enda autot droppides eemaldatakse see automaatselt ning sõidukile kulunud raha ei tagastata.
*Sõiduki droppi/romulasse müümisel peab tegema vähemalt 5 /me või /do commandit.
*Keelatud on varastada LSPD/LSFD sõidukeid ilma vModeraator+ loata. Loa saamiseks on vaja esitada detailne plaan, milleks, kus ja kellega sõidukit kasutatakse.

Võimalikud karistused: Admin Jail, hoiatus.

 

14. Tulirelvad, külmrelvad ning nende kasutamine.

Quote

*Kõik suured relvad tuleb rollimänguliselt kusagilt võtta, kasutades /me käsklust.
*Väiksemate relvade scrollimine on lubatud (deagle, (silenced)9mm, tazer, nuga). Suuremate relvade puhul peab endiselt RPga kuskilt välja võtma. (Kas võtate autost või muust reaaslest kohast).
*Suured relvad nagu snaiper, automaat, tulekustuti jms. tuleb võtta sõidukist või mõnest muust realistlikust kohast.
*Väikesed käsirelvad (püstolid, revolvrid, noad, nukid, pipragaas, nuga) võib võtta taskust, kabuurist, vöö vahelt või muust sarnasest kohast.
*Iga /me commandi kohta üks relv ning üks koht ehk /me võtab Glock 17'e kabuurist, mitte /me võtab M4/AK vöölt.
*Kui tulirelv või külmrelv on riputatud keha külge või paistab muul moel välja tuleb sellest teavitada mängijaid /do kanalis. Nagu näiteks /do minul on nuga vööl ning nähtaval, /do minul on AK47 rihmaga üle õla.
*Keelatud relvade (optilise sihikuga snaiper, automaatpump, Sawnoff shotgun, bazooka, rpg, granaadid) omamisel karistatakse kasutajat rangelt, kui mängija ei kuulu korrakaitsesse, st. politseisse. Ükskõik, kust relv ka saadud poleks. Kui oled leidnud kusagilt keelatud relva, anna sellest koheselt teada adminitele!
*Tuli-ning külmrelvade seadused paneb IC paika linnavalitsus.
*Kõik väiksemad relvad, narkootikumid mida kannad on reaalselt ning füüsiliselt nüüdsest sinuga kaasas. Antud reegel ei kehti suurtele tulirelvadele.
*Müük, vahetus või muu äri relvadega, mis on saadud läbi relvaloa Ammu-Nationist, on rangelt keelatud!

Võimalikud karistused: Admin Jail, hoiatus, ban ilma unban võimaluseta.

 

15. Röövid, petmised ning muu illegaalne tegevus.

Quote

*Kellelegi varalise kahju tekitamiseks üle lubatud summade on vaja vModeraator+ luba.
*Keelatud on röövida mängija karakterit, kellel on alla 50 mängutunni, eesmärgiga tekitada talle varalist kahju. Karakteril, kes varalise kasumi eesmärgil röövi sooritab või röövis osaleb, peab olema samamoodi vähemalt 50 mängutundi, v.a kõrgema administratiivi loal.
*Röövimisel on keelatud nõuda raha pangaülekande teel või sundida ohvrit automaadist raha välja võtma. 
*Rööviks nimetatakse seda, kui tehakse kahju kellelegi/millelegi jõuga või sunniviisiliselt.
*Ilma loata petmisel võib maksimaalne kahju olla ühele inimesele 30'000 dollarit ning röövi korral 15'000 dollarit.
*Keelatud on petta, kui on tehtud rollimänguga vastav leping.
*Petmiseks peab petjal kui ka petetaval olema vähemalt 50 mängutundi, v.a kõrgema administratiivi loal.
*Sõidukite- ja kinnisvarapettustel peab olema administraatori või 3 moderaatori luba, kui pettuse kahjusumma ületab 30 000$.
*SASD, FBI, LSPD ja muu korrakaitseorgani liikme röövimiseks on vaja kõrgema administratiivi luba, tuleb esitada taotlus enda kasutatavast taktikast, plaanist, osalejate arvust, osalejate andmetest, kasutatavatest relvadest, samamoodi tuleb ära märkida kaua röövimine võib kesta ning mis eesmärgil röövimine toimub.
*Ühel ja samal röövi toimepanijal on keelatud röövida samat kannatanut 24 tunni jooksul, 24 tunni möödudes on taas röövimine lubatud.
*Terroriaktid on keelatud.
*Pangaröövi sooritamiseks on vaja kõrgema administratiivi luba, tuleb esitada taotlus enda kasutatavast taktikast, plaanist, osalejate arvust, osalejate andmetest, kasutatavatest relvadest, samamoodi tuleb märkida ära kaua pangaröövimine aega võtab, ühelgi pangal pole tagaust ega katusel luuki. Online peab vähemalt olema 10 seadust esindavat mängijat,st LSPD liiget.
*Illegaalsest grupeeringust lahkudes/kicki saades võib teha grupeeringu juht Faction PK, kui soovitakse, et inimene ei mäletaks enam midagi factioni ja selle liikmete kohta kohta.
*Täringumängud/hasartmängud tänavatel suvaliste inimestega on puhtalt teie omal vastutusel. Administraatorid ei ole mitte mingit moodi kohustatud teile välja petetud raha tagastama või kahju korvama.
*Röövijal on röövi käigus ja peale röövi lõppemist keelatud röövitavat tappa. Reegel ei kehti kui röövitav keeldub röövi vältel röövija mõistuse piiridesse jäävate korralduste täitmisest, osutab füüsilist vastupanu või käitub röövija suhtes provokatiivselt.


Võimalikud karistused: Admin Jail, hoiatus, ban.

 

16. CK ja selle rakendamine.

Quote

*CK ehk character kill (karakteri surm) tähendab seda, et karakter sureb ja teda enam ei eksisteeri. Mängija peab valima enda kasutajale uue nime ning uue rolli.
*CK-ga kaotab karakter kogu oma vara, kaasaarvatud raha, kinnisvara ning sõidukid.
*Enne CK sooritamist on keelatud enda vara ära jagamine/müümine, kas siis niisama või selleks, et see hiljem tagasi saada. Kui ilmneb vara müümine/jagamine, siis CK ei viida läbi või viimisega eemaldatakse jagatud/müüdud vara. Karistada saab jagaja ning saaja.
*Bannidega võib kaasneda CK.
*Karakteri meelega suremisel kaasneb koheselt CK. Relvahirmu puudumine toob endaga kaasa CK. Kui karakterile on tekitatud sellised vigastused, millega kaasneb ilmselge surm, siis on lubatud ka PK (Playerkill).
*CK tegijal peab CK tegemisest olema ette näidata pilt, mille peal on jäädvustatud CK. Pilti saate teha kui vajutate F8.

 

17. Kinnisvara müük, aadressid ning kolimine.

Quote

*Maja kirjelduseks tohib panna ainult maja aadressi.
*Maja müümisel peab olema teadlik, et kinnisvara stock raha tagasi ei saa, administraator ei ole kohustatud summat tagastama. (Maja müües saab pool raha automaatselt tagasi)
*Firmade tõstmine käib ainult läbilinnavalitsuse taotluste. Eramajasi ümber tõsta pole enam võimalik.

 

18. Administraatori töö.

Quote

*Keelatud on administraatori töö tahtlik segamine.
*AOD administraatoritelt võib abi paluda läbi /teata , /küsi , /es.
*Karistuse määramise järel on mängijal õigus saada selgitus, miks teda karistati näiteks just sellisel viisil või mille eest.
*Keelatud on ropendada sellistes kanalites nagu /teata ning /küsi.
*Kui karistatu pole rahul oma karistusega on võimalus teha teema vastava administraatori, moderaatori või abistaja kohta selleks ettenähtud alafoorumisse.

Võimalikud karistused: Hoiatus.

 

19. Illegaalne ning legaalne karakter.

Quote

*Korruptsioon altkäemaksuna on lubatud legaalsetes grupeeringutes ning sellel ei ole piire. Narkootikumide ostmise, müümise või tarvitamise kohta pole piire.
* Legaalse grupeeringu liikmetel on keelatud tegeleda kuritegevusega v.a korruptsiooniga. (Selle reegli vastu eksides kaasneb fraktsioonist eemaldamine)
* Politseinikud võivad kahtlusalust lüüa enesekaitse eesmärgil.
* Legaalse grupeeringu liikmetel on keelatud müüa tulirelvi, mis on saadud legaalsest grupeeringust.
* Legaalse grupeeringu liikmed on kohustatud tagastama grupeeringust saadud tulirelvad lahkumisel.
*Legaalse grupeeringu liikmetel on keelatud väljastada relvalubasi, kui selleks pole täidetud foorumis vastav relvaloa ankeet. (Firearms Licensing and Control Unit.)
* Legaalse grupeeringu liikmed on kohustatud tagastama grupeeringust saadud relvaloa.

Võimalikud karistused: Admin Jail, hoiatus.

 

20. Eemalolekud.

Quote

*Mängija peab postitama eemalolekute teemasse postituse, kui ta on eemal rohkem kui 45 päeva ja ei soovi, et tema vara eemaldataks.
*Kui mängija pole käinud IG rohkem kui 45 kalendripäeva ja eemalolekute teemasse on postitamata, siis võib administratiivtiim tema autod/maja/firma eemaldada.

 

21. Koera roll.

Quote

* Tavakoerte jaoks on mõeldud skin ID 252, politseikoertel on luba kasutada ka CJ skini ehk ID 0 (http://wiki.sa-mp.com/wiki/Skins:All).
* Koera rolli teostava mängija nimeformaat peab olema järgmine: Koer_Koeranimi (näiteks: Koer_Lucy, Koer_Ronald jne), politseikoertel on lubatud kasutada vastavalt enda protokollidele koera nime (näiteks: K9_Koeranimi (K9_Spike))
* Tavakoertel on lubatud hüpata üle poole inimkarakteri pikkuste objektide, politseikoertel aga täispikkuse inimkarakteri suuruste objektide.
* Keelatud on kõiksugused asjad, mida suudaks korda saata vaid inimene, näiteks rääkimine, teatud asjade mõistmine, auto juhtimine ja muud sellised ebareaalsed tegevused koerte jaoks.
* Download link koera skinmodi jaoks: https://www.upload.ee/files/3782524/1289...y.rar.html; video politseikoerte võimetest: https://www.youtube.com/watch?v=Qxf1yO7IbDk


Võimalikud karistused: Admin jail, hoiatus.

 

22. Safezoned.

Quote

*Avalikus rahvarohkes kohas on ilma vModeraatori või kõrgema administraatori loata keelatud järgnevad tegevused: sõidukite varastamine, röövimine, tule avamine tsiviilisikutel ja tapmine.  
*Avalikeks rahvarohketeks kohtadeks peame me järgmisi asukohti:

 • Los Santose lennujaama terminalid
 • Pank ja selle ümbrus
 • Sõidukipoed ja nende ümbrus
 • Verona mall ja selle ümbrus
 • Los Santose haigla ja selle ümbrus
 • San Andreas Networki maja ja selle ümbrus
 • Uuel kail asuv kalastuskoht
 • LSPD ja SASD-i majad ja nende ümbrus
 • Kõikide töökohtade allkirjastamiskohad
 • Unity suur ja väike parkla ning selle ümbrus
 • Taksopark ja selle ümbrus


NB I - "X ja selle ümbrus" all mõtleme mainitud hoonet/asukohta ja seda ümbritsevat tänavat, ehk siis näiteks Verona Malli puhul jääks safezone rohelisega märgitud ala sisse - NÄIDE. Kui hoonet/asukohta ei ümbritse tänav, siis kehtib ala esimese aiani/hekini jne. Üritage natukenegi loogilist mõtlemist kasutada.

NB II - Kui kriminaalne rollimäng on alguse saanud mujalt, siis võib selle "safezones" lõpetada. Näiteks, kui Ballas põgeneb Vago eest safezone, on Vagol õigus ta seal siiski hukata, eeldusel, et seda tehakse ÜHE JA SAMA rollimängulise olukorra jooksul. (ehk siis kui Ballas põgeneb Vagose eest ära, siis Vago ei tohi teda järgmine päev Unity 24/7-s maha lasta). Antud erandi kuritarvitamine toob kaasa ranged karistused, kui on vähegi võimalik jätta keegi safezones tapmata, siis tehke seda.

 

23. Lisa.

Quote

* Keelatud on crash-rp bindimine.
* Maksimum vanglakaristus, k.a liitkaristus IC või OOC rikkumise eest on 3 tundi kui kõrgem administratiiv pole otsustanud teisiti.

 

Quote

Kõrgem administratiiv = Administraator

 

Edited by pluz (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

 • pluz locked and pinned this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...